Ədəbiyyat
09.02.2018 / 10:30

Söyləgil

Söyləgil

Nəriman Qasımoğlu


Tut əlimdən, bax gözümə, duyduğum nə, söyləgil.
Qəlbimi ram etmədinmi, uyduğum nə, söyləgil.

Vəslinə ac qaldı tənim, ruhunu nuş eylərəm,
Könlümə sinirdiyim nə, doyduğum nə, söyləgil.

Gözlərin bir ildırımtək parlayıb sönmüş yenə,
Zülmət içrə aldığım nə, qoyduğum nə, söyləgil.

Bax necə öz könlü içrə həmdəmin həşirdədir,
Eşdiyim nə, qazdığım nə, oyduğum nə, söyləgil.

Fanimi olmuş görən bu anidən gələn bir eşq,
Nəymiş o tutqun bənizin, qıydığım nə söyləgil.

Qasımoğlu bir hesabla Tanrıya təslim ikən
Səndədi həpsi hesablar, saydığım nə söyləgil.

İnform.az

Baxış sayı: 357